پیرو فراخوان انجام شده قبلی (2 اسفند 97) برای درخواست تغییر وضعیت عضویت (از صندوق به تعاونی)

افراد نامبرده زیر فرم الکترونیکی مربوطه را تکمیل و ارسال نموده اند:

حامد صالح فرد
فردین پرورش
حمید مظاهری
کریم عتابی
محمود فریدونی
عباس خانمحمدی هزاوه
سيد احسان اله شفيعى
ابوالفضل ابراهیمی
رسول مهری
احمد خوشدل
مجتبی ربیعی
محمد بابائی
سید حمیدرضا امینی
رضا دربان
احمدرضا عباسی فر
محمودرضا توحیدنژاد
معصومه خادمی
مصطفی رضائی
علی امیدی کیا
امیر مرادی نژاد
سید محمد علی میرعظیم
محمد حیدری
ناصر عربلو
محمد رضایی هزاوه
یوسف یوسفی
حسن خدادادی
داود بادبان
مصطفی بلالی
جلال الدین میرآخورلی
علبرضا حیدری
هدایت کارگرشورکی
یوسف یوسفی
محسن صالحی نسب
محمد رضا ربیعی
حسینعلی صالحی
بهروز نجمی
مجید جلالی
محمودرضا شجاعی زاده
علیرضا قلیچ خانی
حامد دریابیگی
محمد حسن ربیعی
عباس چاپاری

محمد سلیمانی