هجدهمین جلسه هیات مدیره تعاونی با حضور  آقای مهندس شجاعی زاده (رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی) تشکیل و موارد زیر مطرح و تصمیم گیری شد:

1- با استعفای آقای حشمت اله عباسی از عضویت در هیات مدیره موافقت و آقای بهروز نجمی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره منصوب شد

2- با اداره تعاون تماس گرفته شود و در مورد شرایط تبدیل تعاونی به چند منظوره سوال شود و در صورت امکان از موافقت اصولی آقای گلزار برای این منظور استفاده شود

3- طی یک نامه لیست اسامی اعضای واجد شرایط صندوق برای عضویت در تعاونی به همراه مدارک مربوطه به اداره تعاون ارسال شود

4- با توجه به تکمیل فرم عضویت در جلسه مجمع عمومی کانون توسط تعدادی از علاقمندان جدید؛ حداقل سهام لازم 50 سهم (500 هزار تومان) و حق عضویت جدید مبلغ 100 هزار تومان تعیین شد

5- کارشناسان رسمی محترم عضو کانون؛ در زمان تحویل فیشهای دستمزد به خانم خادمی؛ میتوانند با تکمیل یک فرم؛ تمایل خود را به کسر مبلغی از دستمزد و منظور نمودن آن به عنوان یک یا چند سهم تعاونی اعلام نمایند.

6- با ادامه همکاری آقای ابراهیمی به عنوان مدیر عامل موافقت نشد و مقرر گردید در جلسه بعدی مدیر عامل جدید تعیین شود

7- جلسات هیات مدیره تعاونی تا اطلاع ثانوی هر هفته سه شنبه ها تشکیل خواهد شد

 

یک دیدگاه to “مصوبات جلسه شماره 18 هیات مدیره – فرم کسر مبلغی از دستمزد بعنوان سهام تعاونی”

بازتاب‌ها

  1. فرم کسر مبلغی از دستمزد و منظور نمودن آن بعنوان سهام تعاونی