در راستای اجرای بند 5 صورتجلسه شماره 18   فرم زیر طراحی شده است:

به نام خدا                            تاریخ:
رییس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی- مدیر عامل محترم شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب
با سلام
احتراما اینجانب       ………             کارشناس رسمی دادگستری عضو کانون به شماره پروانه   ………
موافقت خود را با کسر تعداد   ……..    سهم 100 هزار ریالی از فیشهای دستمزد کارشناسی ام و منظور نمودن این مبالغ به عنوان سهام شرکت تعاونی اعضای کانون اعلام میدارم. لطفا دستور فرمایید امور مالی؛ تا اطلاع ثانوی؛ اقدام لازم را انجام دهد.
با تشکر – امضا و اثر انگشت
رونوشت: امور مالی شرکت تعاونی – کارشناس تکمیل کننده فرم

با کلیک روی لینک زیر میتوانید فرم را دریافت نمایید

iaoemc-f-kasr

یک دیدگاه to “فرم کسر مبلغی از دستمزد و منظور نمودن آن بعنوان سهام تعاونی”

بازتاب‌ها

  1. تغییر فرم به یک مهر