جلسه پنجم هیئت موسس صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی امروز 14 آبان 91 طبق زمان تعیینی قبلی تشکیل و باطلاع حضار رسید که با توجه به مصوبات جلسه قبل، متقاضیان وام برای عضویت در صندوق مشخص شده اند که لیست آنها (اعم از تقاضاهای کتبی و یا اینترنتی) تهیه شده است.

همچنین مقرر گردید:

1- نتیجه مذاکرات با بانک و جزئیات مربوط به وام اعم از مبلغ، سود، مدت و … از طریق اینترنت و سیستم پیامک، اطلاع رسانی و به مدت 1 ماه مجددا برای تقاضای وام مهلت داده شود.

2- متقاضیان وام به ترتیب و به مرور، جهت اقدامات بعدی، به بانک معرفی شوند.

در خصوص زمان جلسه بعد، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

یک دیدگاه to “گزارش جلسه پنجم هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون