اعضای محترم شرکت

با سلام

همانگونه که استحضار دارید به دلیل عدم ارائه اسناد واریزی توسط برخی اعضا؛ میزان دقیق سهام برخی افراد مشخص نیست.

در راستای اجرای بند 3 تصمیمات مهم هیات مدیره شرکت؛ بازرس شرکت (جناب آقای ولی اله اسدی) در بررسی دقیق حسابها به مبالغی اضافی دست یافته که منشا واریز آنها مشخص نیست. با توجه به اینکه زحمت تعیین منابع واریز آنها به خود آقای اسدی محول شده و قرار است انشااله حداکثر ظرف مدت یک ماه کلیه مبالغ تعیین تکلیف شوند؛ لذا از کلیه اعضا خواهشمند است در صورتی که سند واریز تحویل نشده به دفتر شرکت دارند؛ در اسرع وقت ارائه نمایند.

برای جزئیات بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

آقای ولی اله اسدی 09188604507

آقای عباس خسروبیگی 09183684917

خانم ایزدی 09381183870