بدینوسیله به استحضار همکارانی که برنج سفارش داده اند می رساند:

لطفا جهت تحویل برنج سفارش داده شده از ساعت 17:30 بعدازظهر امروز 16 مهر 98 به دفتر تعاونی (خانم ایزدی) مراجعه فرمایند. ضمنا در صورتی که در روزهای آتی اقدام می نمایید؛ ابتدا با خانم ایزدی تلفنی هماهنگ فرمایید

لازم به یادآوریست که مابه التفاوت مبلغ برنج، از قرار هر کیلو 22 هزار تومان نسبت به پیش پرداخت (هر کیلو 20 هزار تومان) توسط دستگاه پوز دریافت و تسویه میشود.

یک دیدگاه to “تحویل برنج”

بازتاب‌ها

  1. اخذ پیش پرداخت برای تحویل برنج