جلسه شماره 6 هیئت موسس با حضور اعضای قبلی و اعضای جدید (آقایان سیفی، سحرخیز، بابایی و بلالی) راس ساعت 17 روز 21 آبان 91 تشکیل و موارد زیر مطرح و تصمیم گیری شد:

1- آقای شجاعی زاده گزارش مذاکرات با بانک ملت را ارائه نمودند. شرایط وام مشابه شرایط وام خرید لوازم خانگی میباشد. تعداد اقساط 24  قسط میباشد. متقاضیان به مرور به بانک معرفی میشوند.
2- مقرر گردید مبالغ قبلی 15 درصد کسر شده، پس از موافقت صاحبان، به حساب صندوق منتقل و مابقی مبالغ توسط افراد برای سهام 500 هزارتومانی الی 2 میلیون تومانی، تکمیل شود.
3- حساب سپرده سرمایه گذاری جدید برای صندوق در بانک ملت  شعبه شهید بهشتی به شماره 4429410249 افتتاح شده است. ضمنا  مقرر شد نوع حساب بانک تجارت نیز به سپرده تغییر کند.
4- برای تشکیل مجمع عمومی برای تصویب اساسنامه و تعیین هیئت مدیره، شرط عضویت در صندوق واریز مبلغ 50 هزار تومان تعیین شد. پس از آن هیئت موسس اقدام به برگزاری مجمع عمومی می نماید.

5- علاقمندان به عضویت در صندوق می بایست تا پایان آذرماه مبلغ فوق را به حساب شماره 4429410249 بانک ملت شعبه شهید بهشتی اراک به نام آقایان محمودرضا شجاعی زاده، حشمت اله عباسی و ولی اله اسدی واریز نمایند. فرم تقاضای عضویت و پرداخت حق عضویت تهیه و در دفتر کانون در اختیار کارشناسان قرار دارد.

6- در خصوص واریز سهام به صورت اقساط بحث و تصویب شد.  علاقمندان  تا پایان سال فرصت دارند که مبلغ مورد نظر سهام خود را تکمیل نمایند.

7- جلسه ای با هیئت رییسه گروهها برای توجیه در روز 27 آبان 91 برگزار خواهد شد.

8- جلسه آینده  هیئت موسس در تاریخ   28 آبان 91 راس ساعت 17 برگزار خواهد شد.

9- اطلاع رسانی چهره به چهره توسط اعضای هیئت موسس و سایر کارشناسان مطلع، در خصوص صندوق و اهداف و وضعیت آن ادامه یابد.

یک دیدگاه to “جلسه 6 – اطلاعیه مهم*”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون