تاریخ 26 فروردین 1400
مهلت شرکت تا   9    16 اردیبهشت 1400 (تمدید شد)

با توجه به تصمیمات متخذه در
لطفا با کلیک روی لینک زیر
در نظرسنجی انحلال / ادامه فعالیت تعاونی؛ شرکت فرمایید…
***مهم:
به دلیل اهمیت تصدیق اعتبار شرکت کنندگان در نظرسنجی؛
برای اعضای تعاونی “رمز شرکت در نظرسنجی” از طریق واتساپ/تلگرام/پیامک ارسال شده است که لازمست آن را در فیلد مربوطه وارد نمایند.
در غیر اینصورت نظر ارائه شده معتبر شناخته نخواهد شد و لذا در نتیحه نظرسنجی منظور نخواهد شد!
برای شرکت در نظر سنجی روی لینک زیر کلیک نمایید:
لینک شرکت در نظرسنجی