1- در پست “نظرسنجی در خصوص انحلال تعاونی وحدت آوران” یا همینجا؛ روی “لینک شرکت در نظرسنجی” کلیک کنید

2- صفحه ای مشابه شکل زیر ظاهر میشود:

3- در قسمت 1 نام خود؛ در قسمت 2 نام خانوادگی؛ در قسمت 3 شماره پروانه کارشناسی؛ در قسمت 4 رمز شرکت در نظرسنجی (که از طریق واتساپ/تلگرام/پیامک دریافت نموده اید) را وارد نمایید. ورود تمامی این اقلام اطلاعاتی الزامیست

4- در قسمت 5 نظر خود را مشخص فرمایید (با انتخاب یکی از 2 گزینه موجود). تکمیل این فیلد نیز الزامیست

5- در پایان اگر پیشنهادی دارید؛ در قسمت 6 وارد نمایید. ارائه پیشنهاد اختیاریست

لازمست در پایان کار ؛ روی “ارائه” یا “submit” کلیک نمایید

موفق باشید