نتیجه نظرسنجی انجام شده در خصوص انحلال/ادامه فعالیت شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در جلسه شماره 29 هیات مدیره در تاریخ 22 اردیبهشت 1400 مطرح و مقرر گردید اطلاع رسانی شود. لذا موارد زیر به استحضار اعضای شرکت تعاونی/صندوق کارشناسان میرسد:

1- همانگونه که استحضار دارند موضوع انجام نظرسنجی در جلسه مورخ 23 فروردین 1400 مطرح شده بود. هدف از طرح پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر انحلال شرکت؛ جلوگیری از ایجاد هزینه بیهوده و تحمیل آن به اعضای شرکت بود. به عبارت دیگر تصمیم هیات مدیره شرکت تعاونی بر این شد که چون تعاونی منابع مالی در اختیار  ندارد و لذا قادر به انجام فعالیتی درآمدزا نیست؛ لذا بیهوده هزینه (اعم از هزینه نگهداری این سایت اینترنتی و حسابدار و … ) ننماییم و شرکت منحل شود یا اینکه اعضای دیگری  برای انتخابات هیات مدیره جدید کاندید شوند.

2- از آنجا که برخی از سهامداران از “عضو صندوق” به “عضو تعاونی” تغییر وضعیت نداده بودند؛ لذا مقرر شد در این موضوع مهم رای گیری از کلیه اعضا (تعاونی و صندوق) انجام شود. همچنین با توجه به شرایط کرونا مقرر شد نظرسنجی به صورت الکترونیکی و توام با تصدیق اعتبار و صحت انجام شود. مسئولیت اطلاع رسانی در این خصوص و انجام نظرسنجی به عهده آقای خسروبیگی گذاشته شد.

3- فرم الکترونیکی نظرسنجی آماده شد. برای 233 نفر عضو تعاونی/صندوق؛ پسورد/رمز یکتا جهت شرکت در نظرسنجی ایجاد و برای ایشان از طریق واتساپ/تلگرام/پیامک ارسال شد (200 نفر از طریق واتساپ – 10 نفر از طریق تلگرام – 23 نفر از طریق پیامک – پیوند مرتبط). سپس در تاریخ 26 فروردین 1400 خبر نظرسنجی و لینک مربوطه منتشر شد که تا 9 اردیبهشت 1400 مهلت داشت. آنگاه در تاریخ 9 اردیبهشت مهلت شرکت در نظرسنجی تا 16 اردیبهشت تمدید شد. برای بار سوم مهلت شرکت در نظرسنجی (با تکمیل فرم الکترونیکی) تا 19 اردیبهشت تمدید شد.

4- تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی (با تکمیل فرم الکترونیکی) تا پایان 3 مرحله فوق 93 نفر بود. که از این تعداد  66.7 درصد موافق  انحلال تعاونی بودند. نتیجه در تصویر زیر:

5- با توجه به اینکه علیرغم چندین بار اطلاع رسانی از طریق تلگرام و واتساپ (توسط آقای خسروبیگی) برخی اعضا نظر خود را ثبت ننموده بودند؛ لذا مجددا از طریق واتساپ و ارتباط خصوصی تک به تک؛ از کسانی که نظرشان را ثبت ننموده بودند درخواست شد نظر خود را اعلام نمایند. تا ساعت 24 روز 20 اردیبهشت 1400  تعداد 43 نفر دیگر از اعضا نظر خود را اعلام نمودند که جمع آوری و ثبت شد.

6- در مجموع نتیجه  رای گیری فوق که با توجه به استفاده از رمز شرکت در نظرسنجی؛ توام با تصدیق اعتبار و صحت بوده است، به شرح زیر اعلام می گردد:

تعداد اعضا:  233 نفر

تعداد شرکت کنندگان: 136 نفر (58.4 درصد)

تعداد آرای باطله: 13 (مشخصات یا پسورد اشتباه)

تعداد آرای معتبر: 123

تعداد آرای موافق انحلال: 80 (65 درصد)

تعداد آرای موافق ادامه فعالیت شرکت: 43 (35 درصد)

با توجه به نتیجه فوق؛ بر اساس تصمیم هیات مدیره در جلسه دیروز

به اتفاق آراء انحلال تعاونی به تصویب رسید.

در پایان لازم به ذکر است که تعدادی از عزیزان پیشنهاداتی نیز ارائه نموده اند که جمعبندی و بزودی منتشر خواهد شد…

یک دیدگاه to “مهم*** نتیجه نظرسنجی انحلال/ادامه فعالیت”

بازتاب‌ها

  1. پیشنهادات ارائه شده در فرم نظرسنجی الکترونیکی