با توجه به بند 9 صورتجلسه شماره 6 ، جلسه شماره 7 هیئت موسس صندوق با اعضای هیئت رییسه گروهها برگزار و  مقرر گردید اطلاع رسانی چهره به چهره توسط هیئت رییسه محترم گروهها انجام شود. در این راستا بنا به پیشنهاد آقای مهندس مهاجرانی هیئت رییسه هر گروه تشکیل جلسه خواهد داد و فرم عضویت صندوق را در اختیار اعضای گروهها قرار خواهد داد. همچنین باطلاع کارشناسان محترم رسانده شود که تا پایان آذر فرصت دارند حق عضویت (مبلغ 50 هزار تومان) را به حساب مربوطه (حساب شماره 4429410249 بانک ملت شعبه شهید بهشتی) واریز نمایند.

یک دیدگاه to “7- توزیع فرم عضویت در صندوق از طریق هیئت رییسه گروهها”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون