۱- هیات موسس “صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی” (که اسامی ایشان در صفحه ارکان به آدرس http://iaoemc.midinternet.com/pillar منتشر شده) از تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۱  تعداد ۱۵ جلسه برگزار نموده است. لیست جلسات به شرح زیر است که در آن پیوند به صورتجلسات مربوطه داده شده است:

تاریخ شماره جلسه مهمترین موضوعات
۲۵/۴/۹۱ اول انتخاب رییس نایب رییس دبیر و کمیته تنظیم پیشنویس اساسنامه
۱/۵/۹۱ دوم تصویب پیشنویس اساسنامه – افتتاح حساب بانکی
۴/۶/۹۱ سوم ایجاد سایت اینترنتی برای اطلاع رسانی
۶/۸/۹۱ چهارم مذاکره با بانک
۱۴/۸/۹۱ پنجم معرفی متقاضیان وام به بانک
۲۱/۸/۹۱ ششم انتقال ۱۵ درصد از کانون به صندوق
۲۷/۸/۹۱ هفتم جلسه با هیات رییسه گروهها برای عضوگیری
۲۸/۸/۹۱ هشتم استفاده از فرصت برگزاری انتخابات شورایعالی
۸/۹/۹۱ نهم چگونگی تامین مکان برگزاری مجمع عمومی
۱۵/۹/۹۱ دهم تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی – پیشنهاد ثبت شرکت تعاونی
۲۲/۹/۹۱ یازدهم دستور کار مجمع (تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره)
۲۹/۹/۹۱ دوازدهم امکان ثبت تعاونی نیست – “کانون” بعنوان مرجع حل اختلاف
۶/۱۰/۹۱ سیزدهم مکان مجمع عمومی – فرم ثبت نام و رای گیری
۱۳/۱۰/۹۱ چهاردهم تدوین جزئیات برنامه مجمع
۱۶/۱۰/۹۱ پانزدهم آمادگی اجرای مجمع عمومی

۲- در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ جلسه مجمع عمومی برگزار و اعضای اولین دوره هیات مدیره صندوق کارشناسان رسمی انتخاب شدند (اسامی ایشان در صفحه ارکان). هیات مدیره اول از تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ تا تاریخ ۱۸/۲/۹۵  تعداد ۴۵ جلسه برگزار نموده است. صورتجلسات مربوطه در دفتر صورتجلسات ثبت گردیده و تصمیمات مهم در این سایت منتشر شده است. ضمنا ساختمان صندوق در تاریخ ۲۵/۴/۹۴ خریداری شده است.

۳- هیات مدیره دوم صندوق از تاریخ ۱۹/۳/۹۵ تا تاریخ ۲۷/۴/۹۶ تعداد ۱۱ جلسه برگزار نموده است (با احتساب جلسه با هیات مدیره کانون به تاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ با موضوع تسویه حساب تعاونی و کانون)

۴- در تاریخ ۱۱/۵/۹۶ “شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب” ثبت گردید. هیات مدیره تعاونی از تاریخ ۲۵/۵/۹۶ تا ۲۲/۲/۱۴۰۰ تعداد ۲۹ جلسه برگزار نموده است.

در پایان لازم بذکر است که علیرغم تصویب حق الجلسه در مجمع عمومی سال ۹۵ (برای شرکت کنندگان در جلسات) تا کنون هیچ مبلغی به اعضای هیات “موسس” و نیز اعضای هیات مدیره های “صندوق” و “تعاونی” پرداخت نشده است.

یک دیدگاه to “آمار جلسات برگزار شده تا کنون”

  1. سلام بنده که چند سال است مبلغ سه میلیون تومان برای خرید ساختمان داده ام وبه علت ساکن بودن در یکی از شهرستانهای استان حتی از ساختمان هیچ استفاده و بهرهای نمی برم با کارشناسی که هیچ مبلغی نداده و در برگزاری جلسات خود از ساختمان استفاده می کند چه فرقی وجود دارد و سود و بهره من از سرمایه گذاری چیست؟