با عنایت به “نتیجه نظرسنجی انحلال/ادامه فعالیت” محاسبه دقیق میزان سهام اعضا در دستور کار قرار گرفت. پس از انجام اقدامات لازم از جمله مرور پرونده تک تک اعضا؛ مبلغ سهام هر عضو تعیین گردیده است. موارد زیر لازم به ذکر است: ۱- با توجه به اینکه در زمان محاسبه سود بانکی (اقتصاد نوین) دو نفر از اعضا از قلم افتاده بودند؛ در نتیجه برای احتساب سود بانکی برای ایشان مجبور به محاسبه مجدد شدیم و لذا ممکن است رقم سود بانکی برخی از اعضا تغییر کرده باشد ۲- مبلغ حق عضویت  اعضا در ابتدا ۵۰ هزار تومان بوده ولی پس از مصوبه مربوطه 100 هزار تومان منظور شده است.  مبلغ حق عضویت؛ جزو سهام اعضا محسوب نمیشود. ۳- ارقام حاصل از این محاسبات مجدد موجودی سهام اعضا؛ بر مبنای موارد زیر به دست آمده است: الف- مبلغ  ۱۵ درصد کسورات از کارکرد اعضا ب- واریزی نقدی اعضا ج- واریزی از دستمزدهای کارشناسی (از کانون) د- فایل توزیع سود بانکی اقتصاد نوین مورخ ۳۰ تیر ۹۴ (با اصلاحات احتمالی) 4- قبلا یک بار تجدید ارزیابی ساختمان تعاونی صورت گرفت و بر مبنای آن ارقام سهام اعضا محاسبه شد. به دلیل گذشت زمان و نیاز به تجدید ارزیابی مجدد ساختمان (که هم اینک در دست اقدام است)؛ آن مبالغ در محاسبات اخیر منظور نشده است. 5- با توجه به دقت بکار گرفته شده در حسابرسی اخیر و زمان زیادی که برای این امر صرف شده؛ به استحضار می رساند که “ارقام حاصل از این بررسی (خروجی نرم افزار حسابداری)؛  به عنوان ملاک عمل منظور خواهد شد و در صورت مغایرت با ارقام اعلامی قبلی؛ ارقام حاصل از محاسبات اخیر (که کاملا کارشناسی و مبتنی بر اصول استاندارد حسابداری است) تعیین کننده میباشد” 6- بر اساس بند 5 صورتجلسه شماره 36 هیات مدیره (مورخ 6/10/1400)؛ مبالغ موجودی افرادی که کمتر از 50 هزار تومان بوده؛ به ایشان مسترد خواهد شد. زیرا کسانی که موجودی آنها کمتر از 50 هزار تومان باشد؛ عضو تعاونی/صندوق محسوب نمیشوند. در پایان اعلام می دارد که: میزان سهام هرکس توسط یکی از کانالهای  “واتساپ/تلگرام/پیامک” به خودش اعلام خواهد شد پی نوشت: مبالغ اعلام شده به سهامداران؛ به ریال میباشد.