جلسه شماره ۹ هیئت موسس صندوق طبق اعلام قبلی راس ساعت ۱۷ امروز برگزار گردید.

در خصوص مطالب مطروحه و مصوبات، بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.