جلسه شماره 9 هیئت موسس صندوق طبق اعلام قبلی راس ساعت 17 امروز برگزار گردید.

در خصوص مطالب مطروحه و مصوبات، بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.