بالاخره قرارداد فروش ساختمان تعاونی به کانون منعقد شد.

امروز از ساعت 19 الی 21 چهلمین جلسه هیات مدیره تعاونی (مشترک با هیات مدیره کانون)؛ برگزار و در پایان جلسه قرارداد به امضای طرفین رسید.

مقرر گردید فردا تاریخ چکها توسط کانون اعلام و پس از آن قرارداد به موقع اجرا گذارده شود.