بدینوسیله به اطلاع سهامداران عضو تعاونی می رساند:

با توجه به اینکه محاسبه سود سهام و پرداخت مبلغ سهام و سود متعلقه و تسویه حساب نهایی در دست اقدام می باشد

لذا خواهشمند است حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ارسال اطلاعات مورد نیاز با استفاده از فرم زیر اقدام نمایند:

فرم جمع آوری اطلاعات جهت تسویه حساب