در چهل و یکمین (و آخرین) جلسه هیات مدیره شرکت؛ که در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ تشکیل شد موارد زیر مطرح و تصمیم گیری شد:

۱- مقرر گردید مبلغ سهام و سود سهام اعضا به ترتیب (از بیشترین به کمترین) مرتب سازی شود. افرادی که دیرتر مبلغ را دریافت می نمایند به جهت حفظ قدرت خرید؛ سالانه ۲۴ درصد بیشتر دریافت می کنند.

۲- اولویت پرداخت به سهامداران از بیشترین سهم به کمترین سهم تصویب شد. به عبارت دیگر افرادی که مشارکت بیشتری داشته اند؛ زودتر مبالغ را دریافت می نمایند.

۳- لیست بدهیهای شرکت مشخص و مقرر گردید ابتدا تسویه شوند.

۴- بر مبنای تصمیمات قبلی؛ اعضای هیات تصفیه: آقایان بابایی – امینی و خسروبیگی میباشند

۵- پیرو انعقاد قرارداد فروش ساختمان؛ پیگیری دریافت چکهای فروش ساختمان از کانون انجام شود تا پس از آن لیست پرداختها مشخص شود.

ضمنا از سهامداران محترم عضو شرکت خواهشمند است هر چه سریعتر (تا پایان روز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱) نسبت به تکمیل و ارسال فرم اطلاعات زیر اقدام نمایند:

فرم جمع آوری اطلاعات جهت تسویه حساب