به نام خدا

تاریخ انتشار 8 خرداد 1401

شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان دارای پلاک ثبتی شماره 3480 فرعی از 14 اصلی قطعه 1082 واقـع در حومه بخش دو اراک به مساحت عرصه 197.76 مترمربع بانضمام اعیانی آن شامل دو طبقه + زیرزمین جمعاً حدود 354 مترمربع زیربنا با کاربری مسکونی، دارای یک اشتراک آب/ سه اشتراک برق/ یک اشتراک گاز اختصاصی به آدرس اراک ، خیابان هپکو، خیابان میلاد، نبش حافظ 2 ، کدپستی 3818996965 اقدام نماید. ساختمان در بر خیابان اصلی ۲۰ متری و ۲ بر میباشد.

متقاضیان میتوانند جهت بازدید از ساختمان و دریافت اسناد مزایده در روزهای دوشنبه ۹ و ۱۶ و ۲۳ و چهارشنبه ۱۱ و ۱۸ خرداد از ساعت ۱۷ الی ۱۹ مراجعه نمایند. پیشنهادات قیمت بایستی در پاکت دربسته و مهر و موم شده و به صورت حضوری در ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ روز ۲۵ خرداد در محل دفتر تعاونی ارائه شود. پاکات پیشنهادات در زمان بازگشایی؛ با حضور پیشنهاد دهندگان باز خواهد شد

پی نوشت:

دریافت اسناد مزایده از طریق این سایت امکان پذیر شد.

برای دریافت اسناد مزایده اقدامات زیر را انجام دهید:

1- ابتدا برای گرفتن “رمز دریافت اسناد مزایده” در واتساپ/تلگرام  به شماره 09183684917 پیام دهید

2- پس از گرفتن رمز؛ روی لینک زیر کلیک نمایید

دریافت اسناد مزایده

3- رمز دریافتی در مرحله 1 را وارد نمایید و کار را تا پایان دنبال کنید

پی نوشت 2:

توقف مزایده 

پی نوشت 3:

ادامه برگزاری مزایده