به نام خدا

تاریخ انتشار ۸ خرداد ۱۴۰۱

شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان دارای پلاک ثبتی شماره ۳۴۸۰ فرعی از ۱۴ اصلی قطعه ۱۰۸۲ واقـع در حومه بخش دو اراک به مساحت عرصه ۱۹۷٫۷۶ مترمربع بانضمام اعیانی آن شامل دو طبقه + زیرزمین جمعاً حدود ۳۵۴ مترمربع زیربنا با کاربری مسکونی، دارای یک اشتراک آب/ سه اشتراک برق/ یک اشتراک گاز اختصاصی به آدرس اراک ، خیابان هپکو، خیابان میلاد، نبش حافظ ۲ ، کدپستی ۳۸۱۸۹۹۶۹۶۵ اقدام نماید. ساختمان در بر خیابان اصلی ۲۰ متری و ۲ بر میباشد.

متقاضیان میتوانند جهت بازدید از ساختمان و دریافت اسناد مزایده در روزهای دوشنبه ۹ و ۱۶ و ۲۳ و چهارشنبه ۱۱ و ۱۸ خرداد از ساعت ۱۷ الی ۱۹ مراجعه نمایند. پیشنهادات قیمت بایستی در پاکت دربسته و مهر و موم شده و به صورت حضوری در ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ روز ۲۵ خرداد در محل دفتر تعاونی ارائه شود. پاکات پیشنهادات در زمان بازگشایی؛ با حضور پیشنهاد دهندگان باز خواهد شد

پی نوشت:

دریافت اسناد مزایده از طریق این سایت امکان پذیر شد.

برای دریافت اسناد مزایده اقدامات زیر را انجام دهید:

۱- ابتدا برای گرفتن “رمز دریافت اسناد مزایده” در واتساپ/تلگرام  به شماره ۰۹۱۸۳۶۸۴۹۱۷ پیام دهید

۲- پس از گرفتن رمز؛ روی لینک زیر کلیک نمایید

دریافت اسناد مزایده

۳- رمز دریافتی در مرحله ۱ را وارد نمایید و کار را تا پایان دنبال کنید

پی نوشت ۲:

توقف مزایده 

پی نوشت ۳:

ادامه برگزاری مزایده