جلسه شماره ۸  در تاریخ ۲۸ آبان  برگزار شده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

۱- از فرصت برگزاری انتخابات شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری برای اطلاع رسانی و پذیرش عضویت استفاده شود.

۲- تکلیف ۱۵ درصد کسر شده قبلی با موافقت ذینفعان برای انتقال به حساب صندوق مشخص شود.

۳- هیئت رییسه گروههای ۴ و ۶ در جهت اطلاع رسانی به کارشناسان تلاش نمایند.

 

یک دیدگاه to “جلسه شماره ۸ هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون