جلسه شماره 8  در تاریخ 28 آبان  برگزار شده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

1- از فرصت برگزاری انتخابات شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری برای اطلاع رسانی و پذیرش عضویت استفاده شود.

2- تکلیف 15 درصد کسر شده قبلی با موافقت ذینفعان برای انتقال به حساب صندوق مشخص شود.

3- هیئت رییسه گروههای 4 و 6 در جهت اطلاع رسانی به کارشناسان تلاش نمایند.

 

یک دیدگاه to “جلسه شماره 8 هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون