بدینوسیله به استحضار اعضای شرکت میرساند:

1- آمار تعداد جلسات در جدول زیر آمده است:

هیات موسس/مدیره تعداد جلسات برگزار شده
هیات موسس 15
ه م اول صندوق 45
ه م دوم صندوق 11
ه م تعاونی 41

Interactive Whiteboards by PolyVision

2- تصویب مبلغ حق الجلسه برای اعضای هیات مدیره به ازای هر جلسه حضور 250 هزار ریال (لینک) در مجمع سال 95

3- مجموع تعداد کل جلسات برگزار شده هیات مدیره ها 97 جلسه بوده است

4- تعداد جلساتی که بر اساس مصوبه مجمع 95 به بعد و تا قبل از تشکیل هیات تصفیه اول (8 خرداد 1400) ملاک محاسبه حق الجلسه قرار گرفته است به میزان  45 جلسه (از 97 جلسه) میباشد

5- بر اساس تعداد حضور اعضا در جلسات؛‌ میزان حق الجلسه محاسبه شده (تا کنون پرداخت نشده است!) در جدول زیر آمده است:

عضو هیات مدیره حق الجلسه به ریال
شجاعی زاده 250000
سحرخیز 0
ابراهیمی 9000000
عباسی 6000000
خسروبیگی 10750000
اسدی 6500000
بابایی 9500000
نجمی 5750000

 

6- فایل لیست جلسات:

iaoemc-jalasat