از مجموع ۴۶ رای ماخوذه؛ تعداد ۶ رای باطله و بقیه صحیح بود.

تعداد آرای کاندیداها:

 عباس خسروبیگی ۳۰
محمد بابایی ۲۴
محمودرضا شجاعی زاده ۲۲
علی سنایی راد ۱۲
علی مصلح آبادی ۱۲
بهروز نجمی ۶
عنایت اله نظم آبادی ۶

بنابراین آقایان محمد بابایی – عباس خسروبیگی و محمودرضا شجاعی زاده به عنوان عضو هیات تصفیه

و آقای محمد مسعود داوری (تنها کاندید) به عنوان ناظر هیات تصفیه انتخاب شدند

ضمنا آقای سید حمیدرضا امینی به عنوان حسابدار تصفیه انجام وظیفه می نمایند