با درود خدمت اعضای محترم و سهامداران تعاونی

به استحضار می رساند پیرو تصمیم اکثریت اعضا بر انحلال شرکت و فروش ساختمان

اقدامات زیر تا کنون انجام شده است:

۱- ثبت انحلال شرکت و اعلام اعضای هیات تصفیه و نهایتا انتشار آن در روزنامه رسمی

۲- ساخت مهر و سربرگ تصفیه

۳- بستن حساب شرکت در بانک توسعه تعاون

۴- پرداخت بخشی از بدهی ها

۵- تجدید ارزیابی ساختمان و تعیین اجاره بها از ابتدای سال ۹۷ توسط هیات ۳ نفره کارشناسی

۶- مکاتبه با هیات مدیره محترم کانون برای محاسبه اجاره بهای ساختمان طبق نظریه کارشناسی. در بخشی از نامه آمده است:

اجاره بهای ساختمان بر اساس نظریه پیوست محاسبه و به حساب تعاونی منظور گردد

انشااله امروز هیات تصفیه جلسه ای خواهد داشت تا با توجه به موازین قانونی و راهنماییهای اداره تعاون در خصوص فروش ساختمان اقدام نماید.

اقدامات باقیمانده از فعالیتهای تصفیه شرکت شامل “فروش ساختمان” و “تصفیه حساب کامل با سهامداران” میباشد.

بزودی در مورد نحوه فروش ساختمان اطلاع رسانی خواهد شد…