هیات تصفیه شرکت؛ ضمن دعوت از حسابدار تصفیه برای مشاوره؛ امروز در خصوص نحوه فروش ساختمان تصمیم گرفت.

در جلسه امروز مقرر شد حسابدار تصفیه محاسبات مربوط به میزان اجاره بر اساس نظریه کارشناسی را انجام دهد تا میزان طلب یا بدهی کانون به دست آید.

در خصوص نحوه فروش ساختمان نیز در صورتجلسه آمده است:

با توجه به موازین قانونی و راهنمایی های اداره تعاون؛ مفصل بحث شد. مقرر گردید ساختمان به مزایده گذاشته شود و در شرایط مزایده قید شود که “تا پایان سال ۱۴۰۲ ساختمان در اجاره کانون خواهد بود و پس از انتقال سند به خریدار؛ در خصوص شرایط اجاره؛ خریدار با هیات مدیره کانون  مذاکره و توافق می‌نمایند.”

آگهی مزایده  یکشنبه ۱۵ آبان در روزنامه سرچشمه منتشر خواهد شد.

در پایان ذکر این نکته ضروریست که

در شرایط مساوی اعضای تعاونی در اولویت خرید هستند

یک دیدگاه to “مصوبه هیات تصفیه در خصوص نحوه فروش ساختمان”

بازتاب‌ها

  1. انتشار آگهی مزایده ساختمان شرکت در روزنامه سرچشمه – برگ سبز

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>