جلسه اول هیئت موسس در تاریخ 25 تیر  برگزار گردیده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

1- خرید ساختمان به نام کانون در آینده مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. تاسیس صندوق راهکار مناسبی است. نام “صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی” مورد تصویب حضار قرار گرفت. تدوین اساسنامه و شرح فعالیت – انتخاب هیئت مدیره – پذیرش سهام فعالیتهایی است که در ابتدا لازم است انجام شود. برای ایجاد عدالت نسبی پیشنهاد شد هر نفر حداکثر 2 سهم داشته باشد. مقرر گردید همواره لیست کارهای لازم الانجام و انجام دهنده و زمان انجام مشخص و صورتجلسه شود. آقای شجاعی زاده بعنوان رییس – آقای بوالحسنی بعنوان نایب رییس و آقای خسروبیگی بعنوان دبیر هیئت موسس انتخاب شدند.

2- آقایان عباسی – حسین نژاد و ولی اله اسدی  بعنوان اعضای کمیته تنظیم پیش‌نویس اساسنامه (با مسئولیت آقای عباسی) انتخاب شدند. مقرر گردید اساسنامه های نمونه در اختیار مسئول کمیته فوق قرار گیرد تا بررسی و اصلاح (پخته تر) و برای جلسه بعد آماده شود.

3- دستور کار جلسه بعد “تصویب اساسنامه” تعیین شد. جلسه بعد یکشنبه آینده برگزار خواهد شد و زمان و مکان جلسه توسط پیامک باطلاع اعضای هیئت موسس خواهد رسید.

 

یک دیدگاه to “صورتجلسه شماره 1 هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون