در جلسه امروز عصر هیئت موسس، تاریخ برگزاری مجمع عمومی تعیین شد.

بدینوسیله باستحضار اعضای صندوق و کارشناسان عضو کانون استان مرکزی میرساند،

روز یک شنبه مورخ 17 دی ماه 1391 مجمع عمومی برگزار خواهد شد.

دستور کار مجمع، تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره می باشد.

در خصوص ساعت دقیق و محل تشکیل جلسه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

بدلیل اهمیت بسیار زیاد موضوع، خواهشمند است اعضا و علاقمندان به عضویت، برنامه کاری خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که حتما بتوانند در جلسه مذکور شرکت نمایند.