جلسه شماره   10 هیئت موسس در تاریخ  15 آذر 91  برگزار شد. اهم موارد مطرح شده و تصمیمات:
1- همزمان با برگزاری انتخابات شورایعالی، اقدام به عضو گیری شد. تا زمان تشکیل جلسه 85 نفر نسبت به واریز حق عضویت اقدام کرده اند. ضمنا تعداد 21 نفر از کارشناسان فرم عضویت پر کرده ولی فعلا وجه پرداخت نکرده اند.
2- شماره شبای حساب صندوق در سایت اعلام شده است. مقرر گردید شماره کارت خودپرداز نیز از بانک دریافت و در سایت اعلام شود تا علاقمندان بتوانند از طریق خودپرداز،  وجه به حساب واریز نمایند.
3- توسط پیامک به علاقمندانی که فرم پر کرده اند اعلام شود که نسبت به واریز وجه اقدام کنند. همچنین یک پیامک دیگر جهت اطلاع رسانی ارسال شود.
4- لیست اسامی افرادی که 15 درصد از آنها کسر شده، تهیه شده است. فرم مربوطه نیز برای انتقال وجه به حساب صندوق تهیه شده است. مقرر گردید اقدامات لازم برای این منظور با توجه به مصوبات جلسات قبل انجام شود. پیامک مربوطه ارسال شود و موافقت را خانم خادمی اخذ نمایند.
5- در خصوص محل برگزاری مجمع عمومی مقرر گردید آقایان شجاعی زاده و اسدی با محلهای ممکن صحبت نمایند که بصورت رایگان از فضا استفاده شود.
6-  زمان برگزاری مجمع عمومی  روز 17 دی تعیین گردید. از طریق سایت باطلاع کارشناسان رسانده شود که تا روز مجمع و حتی در همان روز، تقاضای عضویت پذیرفته میشود.
7-  در خصوص اساسنامه، نظرسنجی از طریق سایت انجام شود و کارشناسان با اطلاع قبلی از مفاد اساسنامه در مجمع عمومی حضور یابند.
8-  زمان جلسه بعد 22 آذر تعیین گردید. اطلاع رسانی لازم انجام شود.
9-  در خصوص جزئیات برنامه مجمع عمومی مقرر شد نظرات اعضای هیئت موسس در جلسه بعد طرح و جمع بندی شود.
10-  با توجه به بحثهای مطرح شده در خصوص وضعیت حقوقی موسسات مختلف و مزایای شرکت تعاونی، اعضای هیئت موسس با عنوان “شرکت تعاونی کارشناسان رسمی استان مرکزی” موافقت نمودند. مقرر گردید تغییرات لازم در اساسنامه داده شود و هماهنگی با اداره تعاون انجام شود.

۲ دیدگاه to “صورتجلسه شماره 10 هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. زمان مجمع عمومی
  2. زمان مجمع عمومی