جلسه شماره   11 هیئت موسس در تاریخ  22 آذر ۹۱  برگزار شد. اهم موارد مطرح شده و تصمیمات متخذه به شرح زیر است:

1 –   در خصوص اخذ شماره کارت خودپرداز بانکی، پس از مراجعه به بانک و تقاضا و پیگیری، بانک اعلام کرد که برای حسابی با 3 نام، امکان صدور کارت بانکی نیست.
2 –   با توجه به نیاز مجموعه کارشناسان به یک واحد ساختمان جهت استقرار کانون مقرر شد مراتب طی نامه ای برای درخواست زمین به مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان توسط رییس یا نایب رییس کانون اعلام گردد.
3 –   بررسی و پیگیری مراحل لازم برای ثبت تعاونی از طریق اینترنت و با تکمیل مدارک لازم توسط آقایان خسروبیگی و سحرخیز انجام و نتیجه در جلسه بعد مطرح شود.
4-    دستور کار مجمع عمومی: تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره تعیین شد.
5-    زمان جلسه بعد 29/9/91 تعیین گردید. اطلاع رسانی شود.
6-    با توجه به کامنت آقای محمد مسعود داوری، ایشان برای جلسه بعد دعوت شوند.

یک دیدگاه to “صورتجلسه شماره 11”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون