بدینوسیله لیست اسامی 40 نفر دیگر از اعضای صندوق اعلام میشود:

سيفي    مهدي
شاپسند    مجید
شادمان    خلیل
شاهرخ    سيدجلال
شجاعي زاده    محمود رضا
شريفي    حسن
شفقت    عزت الله
شفيعي    سيد احسان الله
شکوري    ابوالفضل
شمس الهي    مهدي
صفري    وجيه اله
عباسی    احمد
عباسي    حشمت الله
علي آبادي  فراهاني    منصور
فارسيجاني    حسين
فرهمند پور    حسن
فلاحي    ناصر
فیض    محمود
قرباني    علي
قره بيگلو    احمد
کارگر شورکي    هدايت
کاظم    محمد
کرمی    محمد علی
کريمي    داود
گازراني    سعيد
محبي    محمد رضا
مشایخی    محمود
مطيعي    احمد
مهاجراني    سيد جواد
مهدوی    محمد
مؤمنی    وحید
مؤمني عراقي    شهرام
میرافخمی    سعید
میرزائی    محمود رضا
مير آخور لي    جلال الدين
نجفي    غلامرضا
نصیری    سعید
نظم آبادي    عنايت اله
وکیلی    مهدی
هاشمي طباطبائي    سيد مسعود

۲ دیدگاه to “اعضای صندوق 2”

بازتاب‌ها

  1. اعضای صندوق 5
  2. واریز حق عضویت؛ ناشناس