جلسه شماره   12 هیئت موسس در تاریخ  29 آذر ۹۱  برگزار شد. اهم موارد مطرح شده و تصمیمات متخذه به شرح زیر است:

۱ –   مجددا جهت یادآوری پذیرش عضویت، پیامکی به همکاران ارسال شود.
۲ –   اسامی اعضا جهت دریافت وام به بانک معرفی شود (هر مرحله 10 نفر).
۳ –   با توجه به بررسی های بعمل آمده با وضعیت موجود و شرح فعالیتهای در نظر گرفته شده، امکان ثبت تعاونی نیست. لذا با اضافه کردن یک بند به اساسنامه که مرجع حل اختلاف را “کانون” معین می نماید، شرایط را برای برگزاری مجمع عمومی اول فراهم می نمائیم. اطلاع رسانی شود.
۴-    مکاتبه جهت رزرو محل برگزاری مجمع انجام شود.
5- در صورت امکان، موجودی صندوق تبدیل به اوراق مشارکت شود.
6- دعوتنامه جهت مجمع عمومی توسط پیامک ارسال شود. در صورت عدم دریافت مخاطب، تلفنی تماس گرفته شود.
7-    زمان جلسه بعد 6 دی ماه 91  تعیین گردید. اطلاع رسانی شود.

مجددا یادآوری میشود که تاریخ مجمع عمومی 17 دی ماه 91 میباشد.

یک دیدگاه to “صورتجلسه شماره 12”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون