جلسه  دوم  هیئت موسس در تاریخ  اول مرداد برگزار گردیده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

1- پیش نویس اساسنامه تهیه شده توسط کمیته تنظیم پیش نویس، قرائت و با اعمال اصلاحات لازم تصویب گردید. (لینک به متن اساسنامه)

2- یک حساب بانکی برای صندوق، بدون حق برداشت افتتاح شود.

یک دیدگاه to “صورتجلسه شماره 2 هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون