جلسه سوم هیئت موسس در تاریخ 4 شهریور برگزار گردیده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

1- باطلاع اعضا رسید که حساب جاری در بانک تجارت شعبه شهید بهشتی  بنام آقایان شجاعی زاده – ولی اله اسدی و حشمت اله عباسی افتتاح گردیده و مقرر گردید شماره آن با پیامک اطلاع رسانی شود.

2- باطلاع اعضا رسید که دامنه اینترنتی iaoemc.org برای صندوق ثبت گردیده و مقرر گردید آقای خسروبیگی بعنوان مسئول اطلاع رسانی صندوق بصورت افتخاری کارهای فنی لازم را انجام دهند. همچنین هزینه های دامنه و هاست فعلا پرداخت  و بعدا از منابع صندوق تامین خواهد شد.

3- از طریق سایت اطلاع رسانی لازم انجام شود و مهلت واریز مبلغ سهام نیز تا    91/7/6 اعلام شود.

4- مقرر گردید با بانک مذاکره شود تا برای افراد علاقمند وام دریافت نماییم.

یک دیدگاه to “صورتجلسه شماره 3 هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون