جلسه شماره  9 در تاریخ 8 آذر برگزار شده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

1- جهت اطلاع کارشناسان عضو کانون، اسامی کارشناسان عضو صندوق به صورت گروههای 50 نفری از طریق سایت صندوق منتشر شود. واریز مبلغ عضویت به اعضا با پیامک اطلاع رسانی شود.

2- در خصوص زمان و مکان و برنامه مجمع عمومی که قرار است در دیماه برگزار شود بحث شد. مقرر گردید اعضای هیئت موسس با سازمانهایی که ارتباط دارند در خصوص تامین مکان رایزنی نمایند.

3- اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجمع عمومی،  2 هفته قبل از برگزاری انجام شود. (طی 3 مرحله توسط پیامک)

4- زمان جلسه بعد 15 آذر 91 تعیین شد.

 

یک دیدگاه to “صورتجلسه شماره 9”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون