جلسه شماره  ۹ در تاریخ ۸ آذر برگزار شده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

۱- جهت اطلاع کارشناسان عضو کانون، اسامی کارشناسان عضو صندوق به صورت گروههای ۵۰ نفری از طریق سایت صندوق منتشر شود. واریز مبلغ عضویت به اعضا با پیامک اطلاع رسانی شود.

۲- در خصوص زمان و مکان و برنامه مجمع عمومی که قرار است در دیماه برگزار شود بحث شد. مقرر گردید اعضای هیئت موسس با سازمانهایی که ارتباط دارند در خصوص تامین مکان رایزنی نمایند.

۳- اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجمع عمومی،  ۲ هفته قبل از برگزاری انجام شود. (طی ۳ مرحله توسط پیامک)

۴- زمان جلسه بعد ۱۵ آذر ۹۱ تعیین شد.

 

یک دیدگاه to “صورتجلسه شماره ۹”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون