جلسه شماره   ۱۳ هیئت موسس در تاریخ  ۶ دی ۹۱  برگزار شد. اهم موارد مطرح شده و تصمیمات متخذه به شرح زیر است:

۱    با توجه به مکاتبه بعمل آمده برای تامین محل برگزاری مجمع، زمان مجمع روز ۱۷/۱۰/۹۱ ساعت ۱۶ و مکان جلسه، ساختمان شماره ۲ اداره کل راه و شهرسازی جنب پل شهر صنعتی میباشد. طی ۲ نوبت تا صبح روز مجمع، توسط  پیامک اطلاع رسانی شده و ضمنا در خصوص کاندیدا شدن برای هیئت مدیره نیز اطلاع رسانی شود.
۲    نمونه فرم رای گیری و فرم ثبت نام برای عضویت در هیئت مدیره آماده شده، تایپ و تکثیر شود.
۳    کنترل رسیدن پیامکها به دست کارشناسان و تماس تلفنی با افرادی که پیامک را دریافت نکرده اند
۴     کنترل لیست کسر  ۱۵ درصد و تعیین تکلیف کسانی که مراجعه نکرده اند
۵    زمان جلسه بعد ۱۳/۱۰/۹۱ تعیین گردید. اطلاع رسانی شود.
۶    ریز برنامه زمانبندی مجمع آماده شود.
۷    اعلام اسامی اعضای باقیمانده که واریز وجه داشته اند

یک دیدگاه to “صورتجلسه ۱۳ هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون