جلسه شماره   13 هیئت موسس در تاریخ  6 دی ۹۱  برگزار شد. اهم موارد مطرح شده و تصمیمات متخذه به شرح زیر است:

1    با توجه به مکاتبه بعمل آمده برای تامین محل برگزاری مجمع، زمان مجمع روز 17/10/91 ساعت 16 و مکان جلسه، ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی جنب پل شهر صنعتی میباشد. طی 2 نوبت تا صبح روز مجمع، توسط  پیامک اطلاع رسانی شده و ضمنا در خصوص کاندیدا شدن برای هیئت مدیره نیز اطلاع رسانی شود.
2    نمونه فرم رای گیری و فرم ثبت نام برای عضویت در هیئت مدیره آماده شده، تایپ و تکثیر شود.
3    کنترل رسیدن پیامکها به دست کارشناسان و تماس تلفنی با افرادی که پیامک را دریافت نکرده اند
4     کنترل لیست کسر  15 درصد و تعیین تکلیف کسانی که مراجعه نکرده اند
5    زمان جلسه بعد 13/10/91 تعیین گردید. اطلاع رسانی شود.
6    ریز برنامه زمانبندی مجمع آماده شود.
7    اعلام اسامی اعضای باقیمانده که واریز وجه داشته اند

یک دیدگاه to “صورتجلسه 13 هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون