اهم موارد مطرح شده و تصمیمات در جلسه امروز:

1    ارسال پیامک اطلاع رسانی برای مجمع، فردا انجام شود
2    استماع بیانات  آقای مهندس سیفی، قبل از ارائه گزارش رییس هیئت موسس، به برنامه مجمع اضافه شد
3    تکثیر تعرفه رای به تعداد 150 عدد و فرم ثبت نام برای کاندیداتوری عضویت در هیئت مدیره 20  عدد
4    پذیرایی مختصری در مجمع انجام خواهد شد
5    دو بند در اساسنامه اصلاح شود:
–    مرجع حل اختلاف، هیئت مدیره کانون معین شود
–    پرسنل کانون با حداقل 1 سال سابقه میتوانند عضو صندوق شوند
6    گزارش کلیه دریافتها و پرداختها بهمراه مدارک و مستندات، توسط هیئت موسس به هیئت مدیره صندوق ارائه خواهد شد
7    تکمیل لیست اعضا در سایت صندوق امروز انجام شود
8    ساخت مهر “صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی”  انجام شود

یک دیدگاه to “صورتجلسه شماره 15 هیئت موسس”

بازتاب‌ها

  1. آمار جلسات برگزار شده تا کنون