در جلسه امروز عصر، موجودی حساب صندوق کنترل شد. با توجه به مبلغ موجودی، مشخص شد که تا کنون 114 نفر حق عضویت را به حساب صندوق واریز نموده اند. همچنین افراد زیر مبلغ عضویت را پرداخت نموده اند که فعلا واریز نشده و فردا صبح واریز خواهد شد:

حمیدرضا مهرآبادی

مهرشاد افروز

حسن حسین آبادی

مهرداد سیفی

علی عباسی

خانم خادمی

خانم ضیغمی

آقای مرزبان

همچنین با توجه به  اسامی منتشره تا کنون، و آمار 114 نفر فوق، نام تعداد 6 نفر دیگر از اعضا نیز  بزودی اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است که در صدد انتشار اطلاعات اعضا به صورت متمرکز و احیانا با استفاده از امکانات گوگل داکز یا گوگل درایو هستیم.