جلسه فوق العاده هیئت مدیره امروز عصر برگزار شد.

از جمله مسائل مهم مطروحه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1-  با توجه به بند 2 صورتجلسه قبلی،  متن نامه به بانک تجارت تهیه و مقرر گردید مانده حساب مذکور به بانک ملت منتقل و حساب تجارت بسته شود.
2-  از آقایان بابایی و اسدی نیز جهت شرکت منظم در جلسات هیئت مدیره دعوت بعمل آمد که حتی المقدور شرکت نمایند. برنامه جلسات ثابت، یکشنبه ها 2 هفته یکبار ساعت 17 می باشد و موارد استثنایی با پیامک اطلاع رسانی میشود.
3-    محورهای اساسی کار هیئت مدیره (دستور کار جلسات):
–    پذیرش سهام
–    خرید زمین یا ساختمان
–    تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی و یا اصلاح اساسنامه
4-    با توجه به اینکه تصمیم به خرید ملک و یا کارهای عمرانی داریم و همچنین زمان خرید سهام در ارزیابی ارزش سهام موثر است، مقرر گردید از طریق سایت و همچنین سیستم پیامک، اطلاع رسانی جهت پذیرش سهام به روشهای زیر صورت گیرد:
–    نقدی
–    اقساط
–    گرفتن وام بانکی به نام عضو
ضمنا زمان این امر (پذیرش سهام) تا پایان بهمن تعیین گردید. در متن پیامک ارسالی خواسته شود که روش خرید سهام را تعیین نمایند.
5-    مقرر شد مطالبات (تحت عنوان 15 درصد) کارشناسانی که لیست مربوطه را امضا نموده اند به حساب بانک ملت منتقل شود. ضمنا با بقیه کسانی که لیست مذکور را امضا نکرده اند تماس گرفته شود.

یک دیدگاه to “گزارش جلسه شماره 2 هیئت مدیره”

بازتاب‌ها

  1. اطلاعیه مهم پذیرش سهام