بدینوسیله به اطلاع کارشناسان محترمی که نام آنها (طی این لیست) جهت اخذ وام به بانک اعلام شده میرساند:

با کسب موافقت مدیریت محترم بانک ملت، دستور پرداخت وام به شعبه شهید بهشتی داده شده است. لذا لازمست در اسرع وقت به بانک مراجعه و نسبت به انجام مراحل لازم اقدام نمایند.

مزید استحضار اینکه کسانی که در شعب دیگری از بانک ملت دارای حساب میباشند، میتوانند با هماهنگی با شعبه شهید بهشتی، به شعبه مربوطه خود مراجعه و اقدام نمایند.

ضمنا سایر کارشناسانی که مایل به اخذ وام جهت خرید سهام صندوق کارشناسان رسمی میباشند، میتوانند درخواست خود را با ذکر نام و فامیل و شماره پروانه کارشناسی به سیستم پیامک اینترنتی صندوق (شماره 30005710666666) ارسال نمایند تا در نوبت بعدی به بانک معرفی شوند.