هفتمین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 1 اردیبهشت برگزار شد. اهم موارد مطروحه و تصمیمات به شرح زیر است:

1- آقای مهندس شجاعی زاده گزارش مشروحی از روند پیگیری زمین و آخرین وضعیت ارائه دادند.

2- پس از استماع اظهارات آقای مرزبان، با توجه به درخواست تعداد کثیری از همکاران عضو، با تصویب هیئت مدیره، واریز مبلغ 10 میلیون ریال به حساب صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی، حداکثر تا تاریخ 10/اردیبهشت/92 تمدید گردید. لازم بذکر است که این مهلت تمدید نخواهد شد.

3- آرم صندوق (جهت استفاده در مهر و سربرگ) از بین نمونه های طراحی شده، انتخاب و جهت اقدام نهایی به آقای مهندس بابایی تحویل شد.

4- در مورد انتخاب بانک، پس از استماع گزارش آقایان حسین اسدی، بابایی، ولی اله اسدی و خسروبیگی، در خصوص مذاکره با بانکهای انصار، مهر، مسکن، ملت، شهر، کوثر و اقتصاد نوین، تصمیم بر این شد که در جلسه روز سه شنبه مورخ 3 اردیبهشت، با مدیریت  بانک انصار، جزئیات موارد مربوط به اخذ تسهیلات و سود سپرده و … بررسی و صورتجلسه و اقدام شود.

5- در خصوص افق بلند مدت بهره مندی از فضاهای مناسب مسکونی و رفاهی در اراک، شمال و مشهد نیز مواردی مطرح گردید.

لازم بذکر است که پس از مذاکره با بانک انصار، در خصوص چگونگی و شرایط اعطای تسهیلات اطلاع رسانی خواهد شد.