بدینوسیله باستحضار میرساند:

زمان جلسات هیئت مدیره از عصر یکشنبه به عصر چهارشنبه تغییر یافته است.

همچنین با توجه به اهمیت موضوع انتخاب بانک جهت افتتاح حساب و اخذ تسهیلات، این هفته یک جلسه فوق العاده در روز دوشنبه برگزار شد.

جلسه بعدی هیئت مدیره راس ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۱/اردیبهشت/۹۲ در دفتر کانون برگزار خواهد شد.