بدینوسیله باستحضار اعضای صندوق می رساند:

جلسه مجمع عمومی صندوق، همزمان با جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری،

رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۲/۰۳/۲۰

در سالن اجتماعات هلال احمر جنب کانون

برگزار می‌گردد.