با توجه به اینکه مقرر است در روز 20 خرداد، مجمع عمومی صندوق برگزار شود، بدینوسیله باستحضار کارشناسان و پرسنل محترم عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری میرساند:

لیست اعضای صندوق؛ با استفاده از

– اطلاعات حاصل از فیشهای تحویلی به کانون

– لیست مطالبات کارشناسان  (تحت عنوان 15 درصد)

– پیامکهای دریافتی از کارشناسان (اعلام واریز)

– پرینت حساب بانکی قبلی (ملت)

بروز شده و در آدرس زیر قرار دارد:

اعضای صندوق

(برای مشاهده لیست اعضا، روی لینک فوق کلیک کنید)

اولا در صورتی که به لیست فوق دسترسی ندارید، مراتب را با شماره 09183684917 در میان بگذارید.

در ثانی با توجه به اینکه:

– برخی فیشها به کانون تحویل نشده

– نام برخی پرداخت کننده ها به بانک، در لیست بانکی کامل تایپ نشده

در صورتیکه حق عضویت و یا مبلغ سهام را پرداخت نموده و نام شما در لیست اعضا نیست؛ مراتب را گزارش نمایید تا پرداختهای شما ثبت و متعاقب آن لیست اعضا به درستی بروز شود.

در پایان از اعضای محترمی که مبلغی را به حساب صندوق واریز نموده و فیش آن را تحویل نداده اند درخواست میشود در روز 20 خرداد و همزمان با مجمع عمومی، فیشهای خود را تحویل نمایند.