دومین مجمع عمومی صندوق کارشناسان رسمی،

دیروز مورخ 20 خرداد 92 در سالن اجتماعات هلال احمر برگزار گردید.

صورتجلسه مجمع بزودی منتشر خواهد شد…