دومین مجمع عمومی صندوق کارشناسان رسمی،

دیروز مورخ ۲۰ خرداد ۹۲ در سالن اجتماعات هلال احمر برگزار گردید.

صورتجلسه مجمع بزودی منتشر خواهد شد…