جلسه مجمع عمومی صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی بنا به دعوت قبلی با حضور اعضای محترم صندوق بتاریخ 1392/3/20 (در ادامه جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی)، در سالن هلال احمر برگزار گردید.

گزارش رییس هیئت مدیره

  آقای مهندس شجاعی زاده بعنوان رییس هیئت مدیره صندوق کارشناسان از حضور همکاران تشکر و قدردانی نموده و  گزارش عملکرد هیئت مدیره را به مجمع ارائه نمودند:

رئوس اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره صندوق کارشناسان

– هیئت مدیره صندوق پس از انتخاب توسط مجمع عمومی 14 جلسه برگزار و 63 مصوبه در موضوعات مختلف داشته است

– پیگیری اخذ وجه از همکاران برای اختصاص سهام

–  تعداد اعضای صندوق تا کنون بیش از 210 نفر

–  تعداد سهام واگذار شده به اعضا  حدود 250 سهم

–  برگزاری جلسات با سرپرستی بانکهای مسکن، ملت، انصار، مهر، شهر و اقتصاد نوین برای اخذ تسهیلات به همکاران عضو صندوق

– توافق با بانک اقتصاد نوین به منظور معرفی همکاران متقاضی دریافت وام 10 میلیون تومان که 10 نفر از اعضا بر اساس تقاضای وارده معرفی شده اند

– پیگیری خرید یک قطعه زمین در انتهای خیابان هپکو که مراحل مقدماتی آن در حال انجام میباشد

– برنامه ریزی به منظور ایجاد زمینه مشارکت همکاران عضو صندوق در سرمایه گذاریهای بخش مسکن

– انتقال حساب از بانک ملت شعبه شهید بهشتی به بانک اقتصاد نوین و افتتاح حساب سپرده با سود 21 درصد تا زمانی که زمینه مناسب در هزینه کرد آن فراهم گردد

– پیگیری انتقال 15 درصد مبلغ کسر شده از حق الزحمه همکاران در کانون بعنوان بخشی از آورده آنها در خرید سهم از هیئت مدیره کانون که این موضوع کاملا محقق گردید

– راه اندازی سایت صندوق و سیستم پیامک اینترنتی

– طراحی آرم صندوق که به تایید هیئت مدیره نیز رسید

– خرید کتاب راهنمای کارشناس توسط صندوق و فروش آن به کارشناسان

– پیگیری چاپ سربرگ، ساخت مهر و فرمهای لازم

در خاتمه از مشارکت اعضا تشکر و منتظر راهنمایی و پیشنهاداتتان هستیم

گزارش مالی

آقای سحرخیز، خزانه دار صندوق، گزارش عملکرد مالی سال 91 را  به مجمع ارائه نمودند. در پایان از اعضا خواستند که برای تکمیل ثبت عضویت و میزان سهام، فیشهای پرداختی خود را ارائه نمایند.

گزارش بازرس

جناب آقای مهندس عباسی، به نیابت از بازرس قانونی صندوق (جناب آقای اسدی)، گزارش عملکرد مالی سال 91 را تایید نمودند.

تصویب اساسنامه و آیین نامه اجرایی

دبیر هیئت مدیره، آقای خسروبیگی، عنوان نمودند که متن پیشنهادی آیین نامه اجرایی و اساسنامه اصلاحی در جلسات متعدد هیئت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قبلا در سایت منتشر شده و برخی اعضا نظراتی مطرح کرده اند. متن پیشنهادی عمدتا برگرفته از:

– اساسنامه مصوب مجمع عمومی شماره 1

– اساسنامه و آیین نامه شرکتهای تعاونی

– نظامنامه مالی، معاملاتی شورایعالی کارشناسان رسمی

میباشد. سپس از حضار جلسه درخواست شد که در صورتی که نظری موافق یا مخالف دارند، مطرح نمایند. در نهایت با توافق اعضای مجمع، متن پیشنهادی تصویب گردید.