مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی

پیرو دعوت قبلی از اعضا برگزار گردید.

در بدو ورود کارشناسان به مجمع، برگه های سهام اعضای صندوق به ایشان تحویل گردید.

پس از اتمام جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان، بلافاصله مجمع عمومی صندوق آغاز گردید و طی آن ابتدا رییس هیئت مدیره صندوق، گزارش عملکرد سال 92 را به شرح زیر تقدیم مجمع نمود:

رئوس اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره صندوق کارشناسان
–    جلسات و مصوبات هیئت مدیره در سال 92 تعداد 23  جلسه و 88  مصوبه
–    تعداد اعضای صندوق  210 نفر
–    تعداد سهام واگذار شده به اعضا  216 سهم
–    توافق با بانک اقتصاد نوین به منظور معرفی همکاران متقاضی دریافت وام 10 میلیون تومان و معرفی کلیه اعضا
–    افتتاح حساب سپرده با سود 21 درصد تا زمانی که زمینه مناسب در هزینه کرد آن فراهم گردد
–    انتقال 15 درصد مبلغ کسر شده از حق الزحمه همکاران در کانون بعنوان بخشی از آورده آنها در خرید سهم از هیئت مدیره کانون که این موضوع کاملا محقق گردید
–    اطلاع رسانی از طریق سایت صندوق و سیستم پیامک اینترنتی
–    طراحی آرم صندوق و چاپ برگه های سهام
–    چاپ سربرگ، ساخت مهر و فرمهای لازم برای همکاران عضو کانون
–    شرکت در مزایده یک قطعه زمین با کاربری اداری به مساحت 1247 متر مربع که در حال انجام فرآیند خود میباشد
–    تحقق سود واریز شده به حساب اقتصاد نوین به مبلغ 28 میلیون تومان

سپس خزانه دار صندوق گزارش مالی را به مجمع ارائه داد.

در پایان بازرس صندوق طی گزارش خود، صورتهای مالی سال 92 را تایید نمود.

همچنین ذکر این نکته ضروریست که برگه های سهام اعضا صادر و آماده تحویل میباشد. لذا آن دسته از اعضای صندوق که برگه سهام خود را در جلسه مجمع تحویل نگرفته اند، میتوانند به کانون مراجعه نمایند و برگه سهام خود را از سرکار خانم خادمی دریافت دارند.