بر اساس اعلام قبلی مجمع عمومی عادی سالانه صندوق در تاریخ 21 اردیبهشت راس ساعت 17 الی 18:30 در ساختمان شماره ۲ نظام مهندسی واقع در میدان فرمانداری – جنب مجتمع حل اختلاف – کوچه مهر

برگزار خواهد شد.

امروز در جلسه شماره 45 هیات مدیره ضمن برنامه ریزی برای برگزاری مجمع؛ مقرر گردید که اطلاع رسانی به اعضای کانون انجام شود.

بدینوسیله به استحضار کارشناسان محترم عضو کانون استان مرکزی میرساند که:

علاوه بر سهامداران صندوق (حداقل یک سهم)؛ سایر کسانی که حق عضویت را پرداخت نموده اند؛ همچنین سایر کارشناسان عضو کانون میتوانند در جلسه شرکت نمایند.

البته بدیهیست که تنها سهامداران (با یک سهم یا بیشتر) دارای حق رای برای انتخاب هیات مدیره و بازرس صندوق میباشند.

از آنجا که برخی از دوستان پیامکهای تبلیغاتی را مسدود نموده اند؛ بدینوسیله از کلیه کسانی که این خبر را ملاحظه می نمایند درخواست میشود که  سایر اعضا را نیز مطلع نمایند تا راس ساعت 17 در جلسه حضور یابند که تعداد حضار به حد نصاب لازم برسد.

از جمله موارد مهمی که در جلسه مطرح خواهد شد وضعیت تبدیل صندوق به تعاونی و اقدامات لازم برای این منظور میباشد که حضور اعضا را میطلبد. اعضای محترم صندوق؛ علی الخصوص سهامداران لطفا  موضوع را با اهمیت تلقی نموده و حتما شرکت فرمایند.