جلسه اول مجمع عمومي صندوق بر اساس اعلام قبلي راس ساعت 17 روز 21 ارديبهشت 95 در محل ساختمان شماره 2 نظام مهندسي برگزار گرديد.

با توجه به اينكه قرار است انتخابات هيات مديره برگزار شود؛ حائزين حق راي در بدو ورود به جلسه ليست حضار را امضا نمودند.

پس از گذشت بيش از 45 دقيقه از آغاز جلسه تعداد حاضرين به حد نصاب لازم (84 نفر از 167 نفر) نرسيد و لذا مجمع رسميت نيافت.

بدينوسيله به استحضار اعضاي محترم صندوق كارشناسان رسمي دادگستري استان مركزي ميرساند كه

زمان جلسه دوم روز يكشنبه مورخ 9/خرداد/95 راس ساعت 17 در محل ساختمان شماره 2 نظام مهندسي جنب شوراي حل اختلاف ميباشد.

لطفا كليه كساني كه از اين خبر مطلع ميشوند به ساير دوستان نيز اطلاع رساني نمايند تا انشاءالله با حضور پرشور اعضا مجمع خوبي را برگزار نماييم.

یک دیدگاه to “به حد نصاب نرسيدن جلسه اول مجمع و زمان جلسه دوم”

بازتاب‌ها

  1. برگزاری جلسه مجمع عمومی سال 95 و انتخاب ارکان صندوق