پيرو برگزاري انتخابات در جلسه مجمع عمومي سال ۹۵ و انتخاب اعضاي جديد هيات مديره؛ اولين جلسه هيات مديره جديد راس ساعت ۱۸ روز ۱۹ خرداد ۹۵ در محل دفتر صندوق با حضور كليه اعضا و بازرس صندوق برگزار شد.

طي اين جلسه انتخابات داخلي برگزار و مطابق اساسنامه، سمتهاي اعضاي اصلي هيات مديره تعيين گرديد كه به شرح زير اعلام مي شود:

۱ محمد بابايي به عنوان رییس

۲ حشمت اله عباسي به عنوان نایب رییس

۳ حسين اسدي به عنوان خزانه دار

۴ ابوالفضل ابراهيمي به عنوان دبیر

۵ عباس خسروبيگي به عنوان مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی

لازم به يادآوري است كه شماره تماس با مسئولين صندوق در صفحه تماس سايت موجود است.