پيرو برگزاري انتخابات در جلسه مجمع عمومي سال 95 و انتخاب اعضاي جديد هيات مديره؛ اولين جلسه هيات مديره جديد راس ساعت 18 روز 19 خرداد 95 در محل دفتر صندوق با حضور كليه اعضا و بازرس صندوق برگزار شد.

طي اين جلسه انتخابات داخلي برگزار و مطابق اساسنامه، سمتهاي اعضاي اصلي هيات مديره تعيين گرديد كه به شرح زير اعلام مي شود:

1 محمد بابايي به عنوان رییس

2 حشمت اله عباسي به عنوان نایب رییس

3 حسين اسدي به عنوان خزانه دار

4 ابوالفضل ابراهيمي به عنوان دبیر

5 عباس خسروبيگي به عنوان مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی

لازم به يادآوري است كه شماره تماس با مسئولين صندوق در صفحه تماس سايت موجود است.