در جلسه امروز هیات مدیره شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب مقرر گردید:

در روز پنجشنبه مورخ 3 آبان 1397 راس ساعت 16 در محل دفتر تعاونی
جلسه مجمع عمومی تعاونی تشکیل
و موارد زیر مطرح خواهد شد:
1- اخذ مجوز پذیرش عضو جدید برای شرکت تعاونی از بین اعضای صندوق
2- معرفی مدیر عامل جدید پیرو استعفای آقای مهندس بابایی
3- اخذ مجوز نامساوی بودن سهام اعضا
4- سایر موارد

حضور اعضای رسمی تعاونی (که مدارکشان قبلا به اداره تعاون تحویل شده) در مجمع الزامیست

یک دیدگاه to “تاریخ برگزاری مجمع عمومی 97 تعیین شد”

بازتاب‌ها

  1. تصمیمات مجمع عمومی تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب