دهمین جلسه هیات مدیره تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب راس ساعت 17 روز 3 دی 97 برگزار شد.

از جمله تصمیمات جلسه که مقرر گردید اطلاع رسانی شود، بند 5 صورتجلسه به شرح زیر است:

با توجه به پیگیریهای آقای ابراهیمی (مدیر عامل) از اداره تعاون در خصوص نحوه عضویت اعضای جدید (یا به عبارت دیگر نحوه تغییر وضعیت اعضا از “عضو صندوق” به “عضو تعاونی“)

مقرر گردید اعضای صندوق که موجودی سهام آنان از مبلغ 5 میلیون ریال بیشتر است، به عنوان اعضای جدید تعاونی لحاظ گردند و لیست آنها جهت تقسیم سهام  ثبت گردد.

ضمنا پس از تهیه و نهایی شدن لیست اعضای تعاونی

اسامی آنان از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است:

اضافه شدن نام افراد به عنوان عضو تعاونی در اداره تعاون؛ منوط به تکمیل پرونده و ارائه مدارک لازم؛ از جمله اخذ گواهی “عدم سوء پیشینه” از اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی  میباشد.

یک دیدگاه to “نحوه تغییر عضویت اعضا از “عضو صندوق” به “عضو تعاونی””

بازتاب‌ها

  1. لیست اعضای تعاونی (تغییر از “عضو صندوق” به “عضو تعاونی”)