مفتخر است به استحضار ذینفعان تعاونی برساند پیرو خبر قبلی خوشبختانه عملیات تصفیه در سریعترین زمان ممکن انجام شده و مبالغ سهام مربوطه به حساب کلیه سهامداران واریز شده و تنها مبلغ مربوط به سرکار خانم مریم زاهدی باقی مانده که امروز به صورت امانت به حساب کانون واریز شد و مراتب طی نامه ای […]

ادامه‌ی متن فراخوان* درباره سهام خانم مریم زاهدی – آخرین باقیمانده سهام

مدیر سایت on اردیبهشت ۲۸ام, ۱۴۰۲

هیات تصفیه جمعا ۸ جلسه به شرح  زیر  برگزار نموده است: جلسه اول – روز  ۱۱ آبان ۱۴۰۱ جلسه دوم – روز ۲۹ آبان ۱۴۰۱ جلسه سوم – روز ۹ آذر ۱۴۰۱ جلسه چهارم – روز ۲۲ آذر ۱۴۰۱ جلسه پنجم – روز ۱۱ دی ۱۴۰۱ جلسه ششم – روز   ۱۷ دی ۱۴۰۱ جلسه هفتم […]

ادامه‌ی متن گزارش جلسات هیات تصفیه

مدیر سایت on اسفند ۲۴ام, ۱۴۰۱

سهامداران و شرکای محترم تعاونی منحل شده وحدت آوران دادگر آفتاب با درود بیکران مفتخر است به استحضار برساند بالاخره اقدامات و وظایف محوله به هیات تصفیه پایان یافت عمده ترین وظیفه؛ فروش ساختمان و تسویه بدهی ها و نهایتا تقسیم مانده مبلغ به نسبت سهام بین سهامداران و شرکا بود که بالاخره با مساعدت […]

ادامه‌ی متن اتمام عملیات تصفیه شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

مدیر سایت on دی ۱۱ام, ۱۴۰۱

امروز در جلسه شماره 5 هیات تصفیه شرکت (با حضور حسابدار تصفیه) مقرر شد: با توجه به اینکه تا کنون 63 درصد ذینفعان فرم تسویه حساب را تکمیل کرده اند لذا به  بقیه همکاران ( 37 درصد باقیمانده) یک هفته مهلت داده شد (حداکثر تا پایان وقت اداری روز 18/دی/1401) تا نسبت به تکمیل فرم اقدام […]

ادامه‌ی متن آخرین مهلت جهت تکمیل فرمهای تسویه حساب

مدیر سایت on دی ۳ام, ۱۴۰۱

پیرو انتشار آگهی مزایده فروش ساختمان تعاونی؛ جلسه گشایش پاکات برگزار و برندگان اول و دوم مزایده تعیین و مبایعه نامه فروش ساختمان منعقد و با برنده اول مبادله شده است. بقیه عملیات تصفیه (اعم از پیگیری انجام امور اداری فروش ساختمان – وصول مطالبات – پرداخت بدهی ها و نهایتا تسویه کامل با کلیه […]

ادامه‌ی متن ادامه عملیات تصفیه شرکت